No dialīzes līdz transplantācijai. Dr. med. Ieva Ziediņa, nefroloģe (1.3 TIP)