Sāpju terapija onkoloģiskiem pacientiem. Dr. Vilnis Sosārs, algologs, onkologs ķīmijterapeits, paliatīvās aprūpes speciālists (1.2 TIP)

Back to: Sāpju terapija onkoloģiskiem pacientiem. Dr. Vilnis Sosārs, algologs, onkologs ķīmijterapeits, paliatīvās aprūpes speciālists (1.2 TIP)