Latvijas Ārstu biedrības  vietne www.medicinaskursi.lv  ir  tālākizglītības interneta vietne, kura piedāvā ārstniecības personām un veselības aprūpes speciālistiem bezmaksas apgūt sev interesējošās lekcijas un saņemt apliecību ar tālākizglītības punktiem (TIP). www.medicinaskursi.lv  vietnes lietotājs par lekcijas un/vai konferences noklausīšanos un kontroljautājumu atbildēšanu saņemt TIP, kuri saglabājas Latvijas Ārstu biedrības profilā un automātiski tiek nosūtīti uz resertifikāciju.

www.medicinaskursi.lv vietnē regulāri tiks papildinātas video lekcijas. Tās pieejamas bezmaksas ar sadarbības partneru atbalstu un skatāmas no jebkuras vietas pasaulē!

Latvijas Ārstu biedrības mājas lapā www.arstubiedriba.lv  pieejama aktuālā informācija par klātienes konferencēm un kursiem. Biedrība vairākas reizes gadā organizē starpdisciplināras zinātniskās konferences gan Rīgā, gan citviet Latvijā (piemēram, Cēsīs, Liepājā, Valmierā), kā arī divas reizes gadā darba konferences Latvijas Ārstu biedrības biedriem.