Nākotnes izrāviens: simbioze ambulatorajā diagnostikā, praksē un farmaceitiskajā aprūpē. Stella Lapiņa, asoc. prof. Inga Urtāne (0.8 TIP)