Diabētiska polineiropātija – endokrinologa un neirologa redzējums efektīvai diagnostikai un terapijai. Dr. J.Mednieks, prof. I.Konrāde

Back to: Diabētiska polineiropātija – endokrinologa un neirologa redzējums efektīvai diagnostikai un terapijai. Dr. J.Mednieks, prof. I.Konrāde (2.7 TIP)