Zobu tīrīšanas līdzekļi, tehnika un ieradumu maiņa. Anda Mironova, zobu higiēniste, Bc.sc.sal, Mg. paed.